dinsdag, april 03, 2007

APS: Woonbond ontevreden over oplopende korting op huurtoeslag Dit is


APS: Woonbond ontevreden over oplopende korting op huurtoeslag

Dit is een origineel persbericht.

De Woonbond is zeer ontevreden met de opnieuw oplopende korting op de huurtoeslag. Die korting stijgt per 1 juli van 17,05 euro tot 18,10 euro per maand. De Woonbond heeft er bij het vorige en huidige kabinet voortdurend op aangedrongen de in juli 2004 ingevoerde korting met terugwerkende kracht af te schaffen. Daaraan geeft het kabinet Balkenende IV helaas (nog) geen gehoor. Voor compensatie van de huurtoeslagkorting is in het regeerakkoord pas budget gereserveerd vanaf 2009.
In het Hoofdlijnenakkoord van Balkenende II (2003) was een bezuinigingstaakstelling opgenomen van structureel 210 miljoen euro. Om deze bezuiniging te realiseren worden huurtoeslagontvangers sinds 2004 gekort op hun huurtoeslag. Deze huurders zijn daardoor een steeds groter deel van hun inkomen kwijt aan de huur. Het betreft ongeveer een miljoen hurende huishoudens met een laag inkomen. Hun toch al geringe koopkracht en bestedingsmogelijkheden worden daardoor steeds verder aangetast.
Dat de korting op de huurtoeslag niet per 1 juli wordt teruggedraaid staat haaks op het Regeerakkoord. Daarin zegt het huidige kabinet te streven naar een evenwichtige inkomensontwikkeling, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. De sterkste schouders zouden de zwaarste lasten moeten dragen. Nu blijkt echter dat juist de huishoudens met de smalste beurs (waaronder veel ouderen met alleen AOW) opnieuw gekort worden. Zij gaan er in 2007 verder op achteruit.
Het is een schrale troost dat het kabinet voor de aanpassing van de normhuur (het deel van de huur dat huurtoeslagontvangers zelf moeten betalen) voor de verwachte gemiddelde huurverhoging heeft gekozen van 1,3 procent (1,1 procent plus een correctie) en niet voor aanpassing van de normhuur met het percentage waarmee het netto bijstandsinkomen voor gehuwden is gestegen. Dan zou de normhuur namelijk met 3 procent zijn verhoogd, zodat huurtoeslagontvangers met een nóg forsere zelf te betalen huur zouden zijn geconfronteerd.

V07.0588.PR
Amsterdam, 3 april 2007

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie kun u contact opnemen met Ronald Paping, tel. 06 51576938, of Marijke van Iersel, tel. 06 1245 9082

ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.