dinsdag, april 03, 2007

APS: Treinen van Eurostar alleen schoon door kernenergie Dit is


APS: Treinen van Eurostar alleen schoon door kernenergie

Dit is een origineel persbericht.

Vandaag staat in De Telegraaf een artikel met de kop Vliegtuigen elf keer zo vies als hsl. Dat artikel is gebaseerd op een rapport in opdracht van Eurostar en dat rapport is nogal creatief: Uit de samenvatting blijkt dat de treinen van Eurostar rijden op stroom die voornamelijk met kernenergie wordt opgewekt. Dat veroorzaakt inderdaad geen CO2 uitstoot, maar zegt niets over energiegebruik en is onderwerp van een andere discussie als het over vervuiling gaat.


Het PNL heeft verzocht om het gehele rapport (uit oktober 2006), maar heeft dat tot nu toe niet mogen ontvangen. Uit de openbare samenvatting blijkt echter dat Eurostar al haar stroom inkoopt bij British Energy (BE) in het Verenigd Koninkrijk. BE beschikt over 8 kerncentrales en 1 kolencentrale. Ruim 80% van de capaciteit van BE is nucleair.

Door het ontbreken van toegang tot het rapport is verder onduidelijk met welke bezettingsgraad Eurostar in haar rapport heeft gerekend. In 2004 kende de Eurostar nog een gemiddelde bezettingsgraad van ongeveer 20%.

Het PNL komt bij berekeningen van de CO2 uitstoot per passagier door hsl en vliegtuig op hoeveelheden die elkaar weinig ontlopen. Daarbij hanteren we voor het vliegtuig een gemiddelde bezettingsgraad van 77% (openbare informatie) en voor de hsl een gemiddelde bezettingsgraad van 40%. Dat laatste getal is een aanname, want die informatie is niet openbaar beschikbaar. Ter vergelijking: de gemiddelde bezettingsgraad van de gewone trein is 30%. Zou de Eurostar nog steeds slechts 20% gemiddelde bezettingsgraad hebben, dan ligt het energiegebruik per passagier en dus ook de CO2 uitstoot ruim boven dat van het vliegtuig wanneer wordt uitgegaan van conventionele elektriciteitsopwekking. Ook ligt de vervuiling door de Eurostar dan hoger dan die door het vliegtuig, want de vliegtuigbrandstof kerosine vervuilt per kilogram aanzienlijk minder dan de fossiele brandstoffen van elektriciteitcentrales.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Platform Nederlandse Luchtvaart (PNL)

Mike Heijstee
0320-284234
06 19414794
of
Benno Baksteen
06 53262698
www.pnl.nl
info@pnl.nl


ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.