woensdag, april 04, 2007

APS: Start Kempen Property Hedge Fund EUR 74.850.000 Dit is


APS: Start Kempen Property Hedge Fund EUR 74.850.000

Dit is een origineel persbericht.

Start Kempen Property Hedge Fund met EUR 74.850.000

Op 29 maart sloot de inschrijving op aandelen Kempen Property Hedge Fund. De inschrijving heeft geleid tot een startkapitaal van EUR 74.850.000. Het betreft inschrijvingen van particuliere beleggers, family offices, fund of funds en institutionele beleggers die het bijzondere karakter van het fonds hebben onderkend. De onderneming, het management en personeel van Kempen & Co onderstrepen het vertrouwen in Kempen Property Hedge Fund door een substantiële participatie in het fonds. Paul Gerla, directeur Kempen Capital Management: 'Dit fonds biedt unieke toegang tot een markt die gekenmerkt wordt door arbitragemogelijkheden. Wij zijn zeer verheugd dat Ward Kastrop en Remco Vinck, de fondsbeheerders, hun kennis zullen inzetten voor het behalen van rendementen voor onze cliënten. Kempen biedt hen een ideaal platform om dit te kunnen bereiken.'

Kempen Property Hedge Fund
Het fonds zal voornamelijk beleggen in Europese onroerendgoedaandelen en heeft een absolute rendementsdoelstelling van 10-12% na aftrek van alle kosten. Tevens streeft het fonds naar een lage correlatie ten opzichte van de bredere onroerendgoedmarkt. Er wordt gebruik gemaakt van de inefficiënties die deze markt biedt door middel van een drietal strategieën: een long/short strategie, een deep value strategie en tenslotte een trading strategie.

Kempen Property Hedge Fund is een op de Kaaiman Eilanden gevestigd open-end beleggingsfonds met beperkte aansprakelijkheid.


Amsterdam, 4 april 2007

Kempen Property Hedge Fund

De Directie
Kempen Capital Management N.V.

Voor meer inlichtingen:
Bas Clerkx, Directeur institutionele relaties
Telefoon: +31 (0)20 348 8743
Het fonds valt binnen de reikwijdte van de vrijstellingsregeling hetgeen betekent dat voor de aanbieding van de aandelen geen vergunning in de zin van de Wft vereist is en dat noch het fonds noch de aanbieder van de Participaties onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten staat.


Profiel Kempen & Co
Kempen & Co N.V. ('Kempen & Co') is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co biedt diverse gespecialiseerde financiële diensten aan ten behoeve van institutionele beleggers, ondernemingen, financiële instellingen, (semi-) overheidsinstellingen, stichtingen en vermogende particulieren. Kempen & Co is een 100%-dochteronderneming van F. van Lanschot Bankiers N.V. ('Van Lanschot'). Van Lanschot en Kempen & Co staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Van Lanschot en Kempen & Co zijn tevens als financiële onderneming geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam.

Kempen Capital Management N.V. ('KCM') is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co en biedt diensten aan op het gebied van vermogensbeheer. KCM is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een uitgesproken beleggingsstijl in Europese aandelen, obligaties en onroerendgoedfondsen voor diverse institutionele beleggers, stichtingen en vermogende particulieren. Daarnaast biedt KCM integrale fiduciaire beleggingsoplossingen aan en selecteert het beleggingsboutiques voor klanten. KCM streeft naar optimale beleggingsresultaten en werkt met zeer gespecialiseerde management teams. KCM is in het bezit van vergunningen op basis van de artikelen 2:65 en 2:96 van de Wft en staat als zodanig onder toezicht van de AFM.

Kempen & Co Corporate Finance B.V. is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co en richt zich op advisering bij fusies en overnames en kapitaalmarkttransacties. Tot de opdrachtgevers behoren zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen alsmede buitenlandse ondernemingen die zich (willen) richten op de Nederlandse markt.

Kempen & Co Securities richt zich op effectenbemiddeling, met name in Nederlandse aandelen en derivaten en Europese vastgoedondernemingen, ten behoeve van professionele beleggers in Europa en de VS. Kempen & Co Securities biedt cliënten kwalitatief hoogwaardige research en orderuitvoering.

Nadere informatie over Kempen & Co kunt u vinden op: www.kempen.nlANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.