zondag, april 01, 2007

APS: FNV: nieuwe arbeidstijdenwet te belastend voor werknemers Dit is


APS: FNV: nieuwe arbeidstijdenwet te belastend voor werknemers

Dit is een origineel persbericht.

PERSBERICHT

Utrecht, 1 april 2007

FNV Bondgenoten: nieuwe arbeidstijdenwet te belastend voor werknemers

Vandaag treedt de vernieuwde arbeidstijdenwet in werking. Vakbond FNV Bondgenoten vindt de grenzen die worden gesteld aan de dagelijkse arbeidsduur veel te ruim. De bond pleit voor goede afspraken met werkgevers in de cao's over de maximale lengte van werkdagen en -weken.

Uit een TNO-onderzoek in 2005 blijkt dat er in Nederland heel veel wordt overgewerkt. Meer dan eenderde van de werknemers in Nederland werkt zeer regelmatig over. Uit een recente internetpeiling van FNV Bondgenoten blijkt dat het gaat om vier tot vijf overuren per week met uitschieters tot meer dan tien uur overwerk per week.

In de nieuwe, vereenvoudigde wet verdwijnt het onderscheid tussen normale werktijd en normale werktijd plus overwerk. Dit betekent dat in de nieuwe wet 'overwerk' niet meer bestaat. Voor werknemers die geen cao hebben, geldt vanaf 1 april dat per dag maximaal 12 uur kan worden gewerkt en per week 60 uur. Voor werknemers waarop wel een cao van toepassing is, geldt de huidige cao tot het moment waarop de cao wordt vernieuwd. Vanaf dat moment geldt de vernieuwde arbeidstijdenwet.

FNV Bondgenoten vindt de grens van de maximale arbeidsduur veel te ruim. Lange werkdagen en -weken zijn voor werknemers zeer belastend en komen hun arbeidsproductiviteit ook niet ten goede. Volgens de bond zouden lange werkdagen alleen in uitzonderingssituaties mogelijk moeten zijn. FNV Bondgenoten maakt zich zorgen over het verdwijnen van het uitzonderlijke karakter dat overwerk in de oude wet nog had.

De vakbond wil de nieuwe mogelijkheden om langer te werken inperken. Daartoe zal de bond de huidige cao-afspraken maken over de maximale lengte van een werkdag en -week. In bedrijven zal FNV Bondgenoten bij het ontwerpen van roosters benadrukken dat lange werkdagen dienen te worden voorkomen. Dat is mogelijk door goed te plannen en moderne roostervormen te introduceren. Hierin dienen de wensen en behoeften van werknemers ook nadrukkelijk te worden meegenomen. Zoals bijvoorbeeld roosters waarbij werknemers zelf hun diensten kunnen inroosteren.

Ook de grenzen voor de wekelijkse rust, de lengte van de pauze en de grenzen ten aanzien van nachtdiensten zijn in de nieuwe wet verruimd. FNV Bondgenoten zal bij afspraken over arbeidstijden in bedrijven vooral aandacht hebben voor de gezondheid van werknemers. Dit betekent dat lange diensten, weinig rust en veel nachtdiensten niet wenselijk zijn. De komende maanden worden deze voorstellen ingebracht bij werkgevers en in bedrijven.

De bond heeft een aparte website ingericht. Op www.fnvbondgenoten.nl/arbeidstijdenwet wordt informatie en uitleg over gegeven de inhoud van de nieuwe arbeidstijdenwet. Daarnaast staan er praktijkvoorbeelden van hoe de wet moet worden toegepast en de adviezen van FNV Bondgenoten ter verbetering van de nieuwe wettelijke regels.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco van Moort, voorlichter FNV Bondgenoten, 06-22 97 39 48


ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.