vrijdag, maart 02, 2007

APS: Regeerakkoord biedt kansen en toekomst voor technische branche Dit


APS: Regeerakkoord biedt kansen en toekomst voor technische branche

Dit is een origineel persbericht.

Regeerakkoord biedt kansen en toekomst voor technische branche
Zoetermeer, 02-03-2007

Zoetermeer: UNETO-VNI, dé ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel, stelt met tevredenheid vast dat het nieuwe kabinet kiest voor versterking van de economie en ondernemerschap. Marcel Engels, voorzitter van UNETO-VNI, heeft met een brief aan Minister-President Balkenende de aandacht gevraagd voor een aantal punten die nader dienen te worden uitgewerkt.

'De kracht en toekomst van onze branche wordt mede bepaald door innovatief en slagvaardig beleid dat verder reikt dan deze regeerperiode', aldus Engels. 'Zo hebben ondernemers baat bij een vermindering van de regeldruk, instroom van jongeren, koopkrachtige consumenten en vitale bereikbare winkels'. Aanvullend benadrukt Engels dat juist de installatiebranche een belangrijke schakel is op het gebied van duurzaamheid en energiebesparingen. Energiezuiniger leven vraagt echter wel om meer dan een klein duwtje in de rug (500 miljoen euro voor vier jaar), namelijk consequente hervorming van gedrag en beleid. Het nieuwe kabinet zal stimulerende en dwingende randvoorwaarden moeten scheppen om de ambitieuze doelstellingen van het regeerakkoord te bereiken.

'Energietransitie moet! Maar daarbij moet ook de maatschappij energiezuiniger worden. De samenleving realiseert zich nog onvoldoende dat er al tal van innovaties zijn die hiertoe kunnen leiden. Denk aan warmtepompen, warmte terugwinsystemen en opwekking van duurzame energie. Denk ook aan het te behalen potentieel bij het toepassen van domotica in gebouwen en het gebruiken van energiezuinige elektronica maar ook bijvoorbeeld verlichting. Wij vertegenwoordigen deze technieken en mogelijkheden.', aldus Engels. Helaas constateert UNETO-VNI ook dat er tal van belemmerende factoren zijn die het toepassen van bestaande en nieuwe technieken belemmeren. In de brief aan Minister-President Balkenende roept UNETO-VNI op tot het gebruiken van prikkels om investeringen in energiezuinigere technieken interessant te maken voor zowel ondernemers als consumenten.

Engels: 'Onze achterban zou graag zien dat de overheid een voortrekkersrol als launching customer op zich neemt om het gedrag van de burger te beïnvloeden. Dat geldt overigens ook voor woningbouwcorporaties, makelaars en projectontwikkelaars. De installatiebranche staat niet altijd in direct contact met de eindgebruiker en heeft hierdoor een beperkte mate van invloed op de consument. Door samen te werken kan de sector een aanjagende rol vervullen bij het implementeren van duurzame oplossingen.'

Naast energie en duurzaamheid staat ook de veiligheid en bereikbaarheid voor het winkelbedrijf hoog op de agenda van UNETO-VNI, zo ook de veiligheid van installaties in gebouwen. Ook benadrukt UNETO-VNI met klem haar rol in de zorgsector: Het toepassen van ICT in de zorg leidt tot grotere kostenbesparingen. Ook biedt thuiszorg op afstand een maatschappelijke oplossing voor de vergrijzing in Nederland. Door huidige technieken kunnen mensen langer zelfstandig wonen en verbetert de kwaliteit van leven. De voor UNETO-VNI belangrijkste punten zijn in de bijlage samengevat. UNETO-VNI hoopt hiermee voldoende bouwstenen aan te reiken aan het nieuwe kabinet om tot een nadere uitwisseling van standpunten te komen.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Kirsten Bruijel, Persvoorlichter UNETO-VNI, 079 3250769 / 06-10349770, E-mail: k.bruijel@uneto-vni.nl
www.uneto-vni.nl


UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. De installatiebranche (goed voor een kwart van de omzet in de hele bouwsector) telt 12.300 bedrijven, die gezamenlijk een omzet realiseren van circa 12 miljard euro per jaar en
werkgelegenheid bieden aan 120.000 personen. Van deze bedrijven zijn er 5.500 aangesloten bij UNETO-VNI (110.000 werknemers) en deze nemen 10 miljard van de totale omzet voor hun rekening. De technische detailhandel bestaat uit winkelbedrijven die witgoed, bruingoed, verlichting,
computers, hifi- en telecommunicatieapparatuur verkopen en onderhouden. Daarvan zijn er zo'n 2.000 in Nederland, waarvan 1.900 aangesloten bij UNETO-VNI. De totale omzet van deze bedrijven bedraagt circa 8 miljard euro.ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.