zaterdag, maart 03, 2007

APS: Recyclingkosten professionele apparatuur lager dan verwacht Dit is een


APS: Recyclingkosten professionele apparatuur lager dan verwacht

Dit is een origineel persbericht.

SMR (Stichting Metalektro Recycling) herziet verwijderingsbijdrage op professionele apparatuur

De Stichting Metalektro Recycling herziet de verwijderingsbijdrage voor professionele apparatuur met ingang van 1 januari 2007. Voor het merendeel van de producten wordt de verwijderingsbijdrage zelfs afgeschaft. Dit omdat slechts een klein deel van deze apparaten jaarlijks wordt afgedankt en ingeleverd. Veelal wordt professionele apparatuur opnieuw gebruikt, meestal buiten Nederland. In de praktijk betekent het besluit van de SMR dat de meeste bedrijven (voorlopig) niet langer hoeven te betalen voor de inzameling en verwerking van afgedankte professionele apparatuur.

Het besluit van de SMR geldt voor nagenoeg alle professionele apparatuur. Alleen voor drank- en voedselautomaten en luchttechnische apparatuur blijft vooralsnog een verwijderingsbijdrage in stand, zij het dat deze naar de helft wordt teruggebracht. Voor tandartsapparatuur blijft de verwijderingsbijdrage ongewijzigd. Volgens Bert Vonkeman van de verantwoordelijke productstichting SMR is deze productcategorie namelijk relatief kostbaar om te recyclen. 'Het is apparatuur die bloed- en speekselresten kan bevatten, en die daarom met het oog op de volksgezondheid niet mag worden verhandeld. Een gespecialiseerd bedrijf demonteert, reinigt en ontsmet deze apparatuur eerst, waarna deze in het reguliere circuit verder wordt verwerkt tot herbruikbare grondstoffen.'

Restwaarde
De beslissing van de SMR vloeit voort uit een recente analyse van de inzamelgegevens. Daaruit blijkt dat slechts een zeer klein deel van de professionele apparatuur wordt afgedankt en ingeleverd. Overigens komen drankautomaten, professionele koelingapparatuur en airco's wel regelmatig terug. Vonkeman: 'Dat is ook logisch, want deze apparaten moesten voorheen ook al apart worden ingezameld met het oog op mogelijke schadelijke Cfk's. Hier is in feite sprake van een verlegging van de inzamelstroom, waarvoor per saldo geen extra kosten worden gemaakt.'
De meeste professionele apparaten zijn van zodanige kwaliteit, dat zij nog een behoorlijke restwaarde hebben en uitstekend kunnen worden hergebruikt. Vonkeman: 'Een voorbeeld hiervan is medische apparatuur, die in derde wereldlanden nog goede diensten kan verrichten.'

Logische stap
Professionele apparatuur bevat over het algemeen weinig milieugevaarlijke stoffen, de bovengenoemde koelapparatuur uitgezonderd. Volgens SMR-bestuurslid, Willem Canneman is het besluit van Brussel om de inzamelingsstructuur voor consumentenapparatuur per augustus 2005 ook van toepassing te verklaren op professionele apparatuur dan ook 'niet helemaal goed te begrijpen'. Niettemin heeft de SMR de Brusselse wetgeving naar eer en geweten uitgevoerd. 'Maar', zegt Canneman, 'ons uitgangspunt is dat de voorzieningen die worden opgebouwd voldoende moeten zijn voor de toekomstige verplichtingen. Tegelijkertijd moet de hoogte ervan steeds verantwoord kunnen worden naar de buitenwacht. Nu die voorzieningen voldoende zijn, is dit een logische stap. Overigens blijft het altijd mogelijk voor een bepaalde groep weer de verwijderingsbijdrage in te voeren als dat nodig mocht zijn.'
De SMR heeft het besluit tot aanpassing van de verwijderingsbijdrage ter kennis gebracht van het Ministerie van VROM en de NMa.

-Einde bericht-
Voor verdere informatie: Stichting Metalektro Recycling,
ing. A.G. Vonkeman, tel: 079 3531355, www.nvmp.nl


ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.